Rámcový ceník

Překlady

z češtiny do slovinštiny 350 Kč/ normostranu
ze slovinštiny do češtiny 350 Kč/ normostranu
z angličtiny do slovinštiny 400 Kč/ normostranu

(pozn. – 1 NS je 1.800 znaků včetně mezer nebo 250 slov)

Tlumočení – slovinština - čeština a obráceně:

konsekutivní 6 000 Kč /den
simultánní 8 000 Kč /den

(pozn. – 1 den = 8 hodin)