Okvirni cenik

Prevody

iz češčine v slovenščino 18,00 EUR/avtorsko stran
iz slovenščine v češčino 18,00 EUR/avtorsko stran
iz angleščine v slovenščino 18,00 EUR/avtorsko stran

(op. – 1 AS je 1.800 znakov vključno s presledki ali 250 besed)

TOLMAČENJE - slovenščina - češčina in obratno

konsekutivno 250,00 EUR/dan
simultano 320,00 EUR/dan

(op. – 1 dan = 8 ur)